O nás

Občianske združenie Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied vzniklo za účelom profesionalizácie viacerých sfér pomáhajúcich disciplín. Poslaním združenia je prispievať svojou činnosťou k rozširovaniu vedeckých znalostí, teoretických vedomosti a praktických zručností predovšetkým v oblastiach sociálnej práce, psychológie, špeciálnej a liečebnej pedagogiky a súvisiacich vied. Naším cieľom je taktiež spájať angažovaných profesionálov a interdisciplinárnymi prepojeniami tvoriť nové a efektívne koncepty pomoci.

Zakladajúci členovia

doc. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.

Bohuslav_Kuzyšin.pdf

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.

Milan_Schavel.pdf

doc. PhDr. Maroš Šip, PhD.

Maroš_Šip.pdf

Mgr. Anastasij Momot, PhD.

Anastazij_Momot.pdf

Stanovy

V prílohe nájdete stanovy nášho o. z. z roku 2015 a dodatok k stanovám z roku 2022 v PDF:

Stanovy OZ SVVAPV 2015.pdf
Dodatok k Stanovam OZ SVVAPV 2022.pdf

Spolupracujúce organizácie

Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Prohuman.sk - Vedecko-odborný interdisciplinárny časopis pre oblasť spoločenských, sociálnych a humanitných vied
EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov
Zrkadlenie, o.z.