Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied 

Vitajte na našej novej stránke, obsah postupne aktualizujeme.

Galéria o nás

Kde prednášame?

Kurzy robíme nielen v Prešove, ale aj v iných mestách.

Kurz

Supervízia pre pomáhajúce profesie

Akreditovaný vzdelávací program MŠVVaŠ SR
Rozsah: 240 hodín

Kurz

Špecializované sociálne poradenstvo

Akreditovaný vzdelávací program MŠVVaŠ SR
Rozsah: 180 hodín

Workshopy

Supervízia
Evaluácia projektov

Workshopy, ktoré si môžete objednať.
Rozsah: 20 hodín

Pripravujeme

Základy sociálnej práce
Socioterapia

Kurzy, ktoré pripravujeme a čoskoro spustíme.