Workshopy

Supersupervízia

Na požiadanie je poskytovaná skúsenými supervízormi s dlhodobou kontinuálnou praxou za účelom podpory začínajúcich supervízorov a posilňovanie odborných kompetencií supervízorov s praxou.
Workshopy pre supervízorov sú prezenčne v rozsahu 20 hodín.

Témy:

  • vizualizačné techniky a ich využitie v supervízii
  • etika v supervízii, etické dilemy
  • moc a bezmoc v práci supervízora
  • supervízia organizácie
  • supervízny kontrakt a jeho administratíva
  • mediačná funkcia supervízie
  • administratívna funkcia supervízie

Evaluácia projektov

Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied disponuje odborným tímom, ktorý realizoval niekoľko evaluácií národných a dopytovo orientovaných projektov. Svoje skúsenosti môže sprostredkovať a poskytnúť subjektom, ktoré sa prostredníctvom projektov angažujú najmä v sociálnej oblasti.
Workshop je prezenčne v rozsahu 20 hodín. Realizáciu evaluácie projektov konzultuje s nami telefonicky, alebo mailom.

Informácie o workshopoch a ich objednanie:
E-mail: info@svvapv.sk
Tel.: +421 908 545 953