Kontakt

Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied, o. z.
Adresa: Kozmonautov 6441/2, 080 01 Prešov
IČO: 50006134
Tel.: +421 908 545 953
E-mail: info@svvapv.sk

Štatutár:     doc. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.

Kontaktný formulár